Svenska folkskolans vänner belönade kulturvännen Tomas Takolander i Lovisa

Musikern, kompositören och kapellmästaren Tomas Takolander har premierats av Svenska folkskolans vänner för sina stora insatser inom kulturlivet i Lovisa.

Tomas Takolander har jobbat en hel del för kulturlivet i Lovisa.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
19.04.2023 11:34 UPPDATERAD 19.04.2023 11:35
Hagforsmedaljen har sedan SFV:s 100-årsjubileum 1982 delats ut till personer som har gjort förtjänstfulla gärningar till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Bland de som fick medaljen i år finns också ett namn som är bekant för Lovisabor: Tomas Takolander.
SFV motiverar sitt val så här:
”Musikern och kapellmästaren Tomas Takolander har trätt fram som en mångsidig och ambitiös stöttepelare i det östnyländska musiklivet. Som konstnärlig ledare för kammarmusikfestivalen Sibeliusdagarna i Lovisa har han byggt ett högklassigt evenemang, och även komponerat musik och gjort arrangemang för flera ensembler, orkestrar och körer. Därtill framträder han också i egna musikprojekt. Tomas Takolander är en musikens driftiga eldsjäl som berikar det finlandssvenska kulturlivet.”

ANDRA LÄSER