Sju sökande till direktörstjänsten vid välfärdsområdet

Många goda sökande med olika bakgrund, definierar Mikaela Nylander, styrelseordförande för välfärdsområdet. Bland de sju finns två av Borgås social- och hälsovårdsdirekörer.

Sju personer sökte jobbet som välfärdsdirektör

Tjänsten som Östra Nylands välfärdsområdesdirektör söktes av sju personer inom utsatt tid.

De sökande är

Eeva Halme, projektledare, Pirkanmaanliitto

Vertti Kiukas, generalsekreterare, SOSTE

Antero Kiviniemi, senior policy officer, Europeiska kommissionen

Max Lönnqvist, förvaltningsdirektör, Åbo stad

Harri Markkula, ansvarig företagshälsoläkare, LTTR Oy

Pia Nurme, verkställande direktör, Wallaton Oy

Ann-Sofie Silvennoinen, tf. välfärdområdesdirektör, Östra Nylands välfärdsområde

– Jag är mycket glad över att vi har många goda sökande med olika bakgrund. Det är viktigt att det finns intresse för posten eftersom välfärdsområdesdirektören är så central. Jag hoppas att rekryteringsprocessen går smidigt både i styrelse och i fullmäktige så att vi kan välja direktören före sommarpausen. Det skulle vara viktigt med tanke på att planeringen måste gå framåt, säger Mikaela Nylander, välfärdsområdesstyrelsens ordförande.

Jag hoppas att rekryteringsprocessen går smidigt både i styrelse och i fullmäktige så att vi kan välja direktören före sommarpausen.

Ann-Sofie Silvennoinen är nu tillförordnad välfärdsområdesdirektör och tjänstledig från sitt uppdrag som social- och hälsovårdsdirektör i Borgå. Pia Nurme har tidigare jobbat som social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

ANDRA LÄSER