Övning för storolycka i Sköldvik – räkna med ovanligt många räddningsfordon

Omfattande störningar i eldistributionen är premissen för en kommande större övning i Sköldvik.

I övningen utgår man ifrån omfattande störningar i eldistributionen.
09.11.2021 09:12
Nästa vecka behöver man inte bli rädd om man ser ovanligt många räddningsfordon i och kring Sköldvik – det är fråga om en övning där man tränar på beredskapen för en storolycka. I övningen, som äger rum den 17 november mellan klockan 09 och 12, deltar såväl räddningsverket som områdets företag.
Det innebär, som det beskrivs i ett pressmeddelande, "ovanlig verksamhet" i området.
Räddningsverket i Östra Nyland ansvarar för planeringen och ledningen.
Regelbundna storolycksövningar är en del av räddningsmyndighetens lagstadgade beredskapsarbete. Räddningsverket bör öva vid det som kallas "storolycksfarliga objekt" med tre års mellanrum, eller oftare. Den senaste övningen i samma skala i Sköldvik ägde rum 2018.
– Den här gången simulerar vi situationer som orsakas av en omfattande störning i eldistributionsnätet, säger övningens ledare, brandingenjör Toni Nurmivaara vid Räddningsverket i Östra Nyland, i pressmeddelandet
I samband med övningarna försöker man simulera verkliga storolyckssituationer. Katja Lahti, hälso-, säkerhets- och miljöchef vid Borealis, påpekar att störningar i eldistributionen är något som kunde hända i verkligheten.
– Situationen skulle orsaka omedelbara störningar i Sköldvikområdets produktionsanstalters funktion. I övningen simulerar vi ofta de värsta möjliga scenariona, men det är det bästa sättet att förbereda oss på eventuella verkliga situationer. Säkerhet är av högsta prioritet i vår verksamhet och på området arbetar väldigt yrkeskunnig personal. Genom att öva regelbundet försäkrar vi oss om att verksamheten är säker, säger Lahti.
Toni Nurmivaara nämner, när ÖN ringer upp, att Sköldviks ålder – det grundades på 1960-talet – ger en del utmaningar som ett modernare område av det här slaget inte skulle ge. Hur man ser på säkerhet har förändrats en del på 50 år, och sannolikt skulle industriområdet i dag byggas på ett annorlunda sätt.
– Det är nog så att närområdets invånare är det största bekymret. Förvisso finns där egentligen inga andra byar än Tolkis, om vi talar om större koncentrationer av boende.
Just i den här övningen utgår man specifikt från en olycka, inte sabotage eller illdåd, nämner Nurmivaara.
I praktiken testar övningen företagens praktiska beredskaper och ledning av räddningsverksamhet vid stora störningssituationer.
– Vid en storolycksövning prövas både interna och externa räddningsplaner i praktiken. Övningar är även en utmärkt möjlighet att anpassa och utveckla nya handlingssätt, uppger Nurmivaara.

ANDRA LÄSER