Melodier blir materia i hennes ateljé

Att kliva in över tröskeln till konstnären Kaija-Riitta Iivonens ateljé vid Kyrkogatan är lite som att träda in i en sagovärld.

PRODUKTIV. Konstnären Kaija-Riitta Iivonens ateljé är som en ständig installation med alla färdiga och halvfärdiga verk. Här har hon också brännugnen där hon bränner sina arbeten. För det mesta arbetar hon i terrakotta – på sin höjd är det några detaljer som glaseras. – Jag gör inte brukskeramik utan konstverk och då är det inte så noga med att ytan ska vara hård.
08.12.2017 12:21
Arbetsrummet är belamrat med keramikföremål, skulpturer, målningar och installationer – till och med fönsterbrädena används som avställningsplats för en rad verk ur Kaija-Riitta Iivonens nyaste serie Bulevarden.
– Jag klippte häcken hemma på gården och tyckte kvistarna var så vackra att jag var tvungen att ta dem tillvara och använda dem i min konst.
De knotiga, kapade grenarna lever nu vidare som träd i Iivonens installationer där hon kombinerat kvistarna med keramikfigurer. Verken är som små tablåer ur det stilla sjudande livet vid en boulevard: på en parkbänk sitter ett förälskat par, i en lekpark stojar en grupp barn och i ett kvistträd sitter en keramikfigur i en repgunga.
En annan nyhet som Kaija-Riitta Iivonen ägnat sig åt är keramikskulpturer som tar avstamp i musik. Bland annat har hon i lera format välbekanta låtar, till exempel Kalliolle kukkulalle och Tein minä pillin pajupuusta. Resultatet kan man likna vid ett slags keramiska duetter: de roterande skulpturerna har nämligen två sidor som representerar två olika stycken.
– Det finns så vackra melodier med så fina berättelser. Det är underbart att skapa med musiken som utgångspunkt också om det är ganska svårt att gör melodierna till materia.
Så är hon heller inte den som räds för att prova på nya saker, snarar tvärtom.
– Jag är intresserad av allting och tänjer ständigt på den konstnärliga friheten. Jag får hela tiden nya idéer och hålls definitivt inte i schack.
Så har det alltid varit, redan då Kaija-Riitta Iivonen studerade på skulptörlinjen vid Ateneum men var så ivrig att hon provade på en rad andra konstinriktningar också, däribland grafik. Senare jobbade hon på Arabias konstavdelning och det var en kollega där som indirekt gav upphov till en av hennes återkommande skulpturer: varmluftsballongen.
– Hen blev inspirerad av mina arbeten och beställde en skulptur som inte behöver någon avställningsyta. Jag funderade lite, fick en aha-upplevelse och började göra varmluftsballonger.
Keramiska ballonger hänger det många av Iivonens ateljé, verkstaden som också annars är belamrad med färdiga och halvfärdiga konstverk. Hon bygger ganska mycket installationer och konstaterar, med en svepande blick över arbetsrummet:
– Egentligen är hela ateljén en installation och samtidigt lite som en retrospektiv utställning, säger Kaija-Riitta Iivonen som i år fyllt 75.
I Borgå ställde hon ut senast för fem år sedan men det betyder inte att hon skulle vila på lagrarna: hon skapar ständigt och ställer ut på olika håll i landet.
– Någon funderade faktiskt att, "håller du fortfarande på och jobbar". Jovisst, svarade jag, jag skapar så länge som PÄÄSSÄ JYTÄÄ.
Under de två kommande helgerna slår Kaija-Riitta Iivonen upp dörrarna till sin ateljé så den som vill har chansen att uppleva hennes konst. Upplägget är enkelt: Hänger det en lapp på dörren så är man välkommen att titta in.
Kaija-Riitta Iivonens ateljé ligger vid Kyrkogatan 5, på innergården.

ANDRA LÄSER