Vägarna ska bära normal trafik – även sopbilar

Christian Lindroos ondgjorde sig över sophämtningen i tisdagens Östnyland (10.5.2022), närmare bestämt över att vägen ”pressats ut mot diket” i samband med att sopbilen tömde hans sopkärl.

Transportentreprenörerna, som Rosk’n Roll anlitar för sophämtningen, har rapporterat att den snörika och isiga vintern gjort i synnerhet mindre vägar mjuka och svårframkomliga. Många fastighetsägare har underlättat sopbilchaufförens arbete genom att flytta sopkärlet närmare menföresfria vägpartier. Det har också varit fint att märka att våra kunder placerat ut viktbegränsande trafikmärken och kommit med alternativa köranvisningar på tjälskadade vägar.

Sopbilen kommer som bekant för att tömma sopkärlet med på förhand bestämda intervall och ifall fastighetsägaren inte har meddelat oss att vägen inte bär, alternativt placerat ut viktbegränsande trafikmärken, så tolkar sopbilschauffören det som att vägen håller för normal fordonstrafik – sopbilar inkluderade. I och för sig finns det undantagsfall där sopbilschauffören bedömer att en väg inte är farbar och låter sopkärlet bli otömt, just för att undvika större skador på såväl fordon som vägparti.

Rosk’n Roll ersätter fastighetsskador som uppstår om sopbilen kör utanför vägbanan och till exempel lämnar spår i gräsmattan. Om sopbilen däremot orsakar skador på själva vägbanan, och ifall kunden varken meddelat oss om att vägen är dålig eller placerat ut varningsskyltar, så är bolaget inte ersättningsskyldigt. Väghållaren ansvarar för vägens skick.

Rosk’n Roll ägs av tolv väst- och östnyländska kommuner och sköter de serviceuppgifter på vårt område som enligt avfallslagen hör till kommunerna – modernt och på miljöns villkor.

Med önskan om fortsatt gott samarbete.

Mika Toivari, Transportchef, Rosk’n Roll

ANDRA LÄSER