Kommun- och stadsdirektörer diskuterar vårdreform

Helsingfors och HNS bjuder in till överläggningar gällande förvaltningsreformen.

HUR SKA VI HA DET i FRAMTIDEN? Många östnylänningar har genom åren opererats i Mejlans sjukhus i Helsingfors.
26.02.2016 10:36 UPPDATERAD 26.02.2016 11:03
Helsingfors stad har bjudit in alla kommun- och stadsdirektörer inom Nylands förbund samt chefen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS till ett möte gällande den kommande förvaltningsreformen.
Kommunerna har bjudits in till stadshuset i Helsingfors den 10 mars för att diskutera social- och hälsovårdsreformen och för att börja förbereda arbetet med det nya förvaltningsområdet.
Också HNS har bjudit in kommunerna till överläggningar.
Det troliga är att det nya förvaltningsområdet kommer att omfatta de kommuner som nu hör till Nylands förbund.

ANDRA LÄSER