Miljöaktivister vill hindra trädfällning i Kapellparken, men Lovisa stad har bråttom inför bostadsmässan

Huvudavloppsledningen under Kapellparken ska saneras efter att staden i januari upptäckte ett illaluktande läckage. Men nu hotar bland andra de mäktiga lärkträden vid västra muren att fällas på grund av byggarbetena.

Sari Rahkonen är beredd att ta upp en juridisk kamp för att träden bevaras. Timo Noroviita deltar i aktionen.

Lokala miljöaktivister har börjat svepa in de hotade träden med vita dukar och målade hjärtan kring den nuvarande huvudavloppsledningen som löper genom Kapellparken. Ledningen byggdes redan 1937 med dåvarande teknik i betong. Sedan dess har lindarnas och lärkträdens rotverk penetrerat betongrören som börjat läcka.

ANDRA LÄSER