Tvåspråkigheten är en värdefull resurs

Det är värdefullt med språkkunskaper, noterar Erika Englund som bor på det mycket svenskspråkiga Pellinge.

Under sommaren har jag flera gånger fått frågan om huruvida Pellinge är enbart svenskspråkigt och hur mycket finska som talas på ön. Säkert har det frågats tidigare men nu har frågan dykt upp så pass ofta att det fått mig att tänka till. Därtill har det verkat som om de som ställt frågan haft en baktanke som tyder på att det traditionellt enspråkigt svenska vore ett steg på den negativa sidan på en påhittad skala. Och en svag antydan om ”bättre folk” har gått att läsa mellan raderna.

ANDRA LÄSER