Utveckling ska ske med respekt för vårt genuina Borgå

29.11.2022 10:58
Att driva ut månglarna ur templet är ett bibliskt uttryck för att visa när vinstintresse finns där det inte bör finnas och i synnerhet för vinstintresse i samband med kristen verksamhet (WP).
Undertecknad har via lokalpressen bekantat sig med Borgå stads reklam för och konsultföretaget Ramboll Ab:s utredning av möjligheterna för att anlägga en ny trendig campingplats i byn Veckjärvi.
Byarnas öde är i högsta grad aktuellt och jag kunde därför inte låta bli att som tankelek byta ut kristen verksamhet mot kommunal dito. Båda representerar grundläggande institutioner i vårt samhälle.
Konsultföretagets utredning av möjligheterna för att exploatera byn och dess kulturlandskap (med skickligt inbyggd reklam för en privat aktör) för en campingplats med drag av underhållningscentral och äventyrsdal kan lätt konkurrera med planerna för hotell, gigantiskt varuhus och flytande ölkranar i centrum.
Materialet fick mig att reflektera över frågan huruvida vi i Borgå håller på att blint i tillväxtens och centraliseringens tecken offra vår oersättligt värdefulla närmiljö och kulturhistoriskt unika stadsdelar (även utanför centrum) på ”tiggeriets och mångleriets” altare.
På ”tempelgården", i den kommunala beslutsfattningens korridorer, befarar jag att det pågår en sällan tidigare skådad nedmontering och utlokalisering av det redan befintliga till förmån för tillväxt, turism, cirkusnöjen och ur historiskt perspektiv kortsiktig vinning på bekostnad av mera bestående värden.
Motsvarande tankegångar har jag stött på i svensk press där en kolumnist konstaterade att när samhällets institutioner drar sig tillbaka (utlokaliserar? privatiserar? bolagiserar?) händer något med människors tillit till samhällskontraktet, till myndigheterna och viljan att bygga ett samhälle tillsammans.
Jag vill därför personligen efterlysa flera visionärer, utvecklare, planerare och beslutsfattare som värnar mera om det redan befintliga goda och på så sätt garanterar att behövlig utveckling sker med större respekt för vårt genuina Borgå och dess invånare som högst antagligt önskar ”bröd och skådespel i dess rätta proportioner”.
Gerd Högström, Veckjärvi

ANDRA LÄSER