Också östnylänningar demonstrerar

FFC:s demonstration i Helsingfors på fredag verkar bli stor. Den medför också strejker, vilket innebär stopp i busstrafiken.

AKTIVISM. FFC:s demonstration förväntas samla tusentals människor.
Max Nyberg
28.01.2018 09:49
I nuläget har drygt 2 200 personer meddelat på Facebook att de kommer att protestera mot den så kallade aktiveringsmodellen när Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC arrangerar demonstrationen En röst åt de arbetslösa.
Ytterligare nästan 6 000 har meddelat att de vill delta i demonstrationen som äger rum på Senatstorget i Helsingfors den 2 februari. I praktiken är det svårt att förutsäga hur stor demonstrationen blir eftersom det inte krävs någon förhandsanmälan.

Från Östnyland

FFC:s lokalavdelning i Borgå kunde inte nås för en kommentar. Från Helsingfors säger organisationschef Eija Harjula ändå att det är omöjligt att veta hur många som kommer att besöka demonstrationen från regionen, eller ens hur många som deltar överlag.
– Det finns dessutom ännu tid att anmäla sig till bussarna som vi bokat, säger Harjula.
Hon väntar sig deltagare också från andra håll än bara fackförbunden – där demonstrationen är öppen för vem som helst.
– Också föreningar och motsvarande organisationer deltar. Och arbetslösa, det är ju främst de som berörs av aktiveringsmodellen.
FFC representerar nästan en miljon löntagare och arton fackförbund.

Ingen busstrafik

Bland facken som deltar finns JHL, där huvudförtroendeman Sune Forss fungerar som kontaktperson i Borgå.
– Det är oklart hur många av oss som deltar härifrån, men alla som vill får. Vi har meddelat att det bara är att anmäla sig till FFC:s bussar.
Transporterna till och från demonstrationen, för att inte tala om den normala arbetspendlingen, försvåras av att manifestationen har fått stöd från andra förbund – däribland Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och Byggnadsförbundet som bägge meddelat att de strejkar. Det innebär bland annat att busstrafiken stannar mellan klockan 03 och 18 den 2 februari.
FFC har organiserat med egna transporter till Helsingfors, där bussar plockar upp demonstranter också från bland annat Lovisa och Borgå.
Alla som anmäler sig före den 31 januari får en plats, uppger Eija Harjula.
– Vi beställer så många bussar som behövs.
Sune Forss har inte själv bestämt sig huruvida han deltar, men säger att demonstrationen är mycket viktig.
– Jag är helt för demonstrationen. Aktiveringsmodellen är inte rätt.

Många är kritiska

Riksdagen godkände aktiveringsmodellen före jul, och reformen trädde i kraft vid årsskiftet. Arbetslöshetsersättningen sjunker med 4,65 procent i 65 utbetalningsdagar om den arbetslösa inte under den föregående 65-dagarsperioden har arbetat i minst 18 timmar eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service i minst fem dagar.
FFC påpekar att sänkningen gäller alla arbetslöshetsförmåner: den inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Förmånen kan sjunka första gången i april 2018.
Aktiveringsmodellen har stött på högljutt motstånd också utanför fackförbunden, där ett medborgarinitiativ för att häva modellen – som för övrigt får understöd från FFC – samlat över 130 000 underskrifter.

ANDRA LÄSER