Insändare: Påverka generalplanen som gäller Sibbos framtid

Hur ska Nickby, här sett från norr, utvecklas? Fram till söndag kan man kommentera förslaget till generalplan för Sibbo.
12.01.2023 09:40
Arbetet har inletts på en ny generalplan för Sibbo, och ännu har alla ett par dagar på sig att berätta hur just du vill att Sibbo skall se ut i framtiden. Gör det!
Efter Sibborovet år 2009 har man i kommunen jobbat med snabb och tät tillväxt enligt den gamla generalplanen. För Söderkullas och Nickbys del har det lett till orolighet, illdåd och otrygghet. Nu skulle det vara viktigt att vända den här utvecklingstrenden och planlägga så att både gamla och nya Sibbobor kan trivas.
I den tidigare generalplanen saknas helt och hållet områden för närrekreation i tätorterna. De här är mycket viktiga för trivseln, liksom att man bryr sig om gamla byggnader och kulturlandskap. Utveckla byarna i Sibbo. Där finns utrymme för tillväxt, trivsel och gemenskap.
Senast på söndag vill Sibbo ha svar i en enkät om hur just du vill att Sibbo skall utvecklas. Det handlar om Generalplan för Sibbo 2050. Du kan gå in via sipoo.fi/yleiskaava och välja språk på den sidan. Där hittar du enkäten.
Catharina Westermark
Pia Björkwall
Henrik Westermark
Johan Isaksson
Monika Hämäläinen, Sibbo

ANDRA LÄSER