Sibbo vill inte betala för Point Colleges bygge

Bolagsstyrelsen för Point College vill ha stöd av ägarkommunerna i form av en proprieborgen. Sibbo är inte med på noterna.

FÖR GAMLA. Point Colleges nuvarande lokaler är från 1958 och 1987 är i slutet av sin livscykel.
06.04.2016 10:23 UPPDATERAD 06.04.2016 10:35
Point College ska bygga ett nytt campus på Västra åstranden. Projektet beräknas kosta 12–15 miljoner euro och finansieringsmodellen är leasing i tjugo års tid. Efter det följer förlängning, inlösning eller överföring till annan ägare. För finansieringen behövs en proprieborgen av ägarna för att leasingen ska bli så förmånlig som möjligt. Bygget ska stå inflyttningsklart före hösten 2018.
Frågan tas upp av kommunfullmäktige på måndag. Förslaget är ett klart nej.
Kommundirektören hänvisar till ett tidigare beslut om riktlinjerna för att ordna utbildning på andra stadiet i östra Nyland. I det sägs bland annat att verksamheten och lokalen ska hållas isär och lokalfrågan ska lösas först. Byggandet av campuset ska ske utan kommunal finansiering. Dessutom bör utbildningen ordnas separat för varje språkgrupp så att Point Colleges trespråkighet beaktas.
Om lokalfrågan inte kan lösas på det sätt Sibbo önskar, vill kommunen påbörja förhandlingar om att dra sig ur de nuvarande utbildningsorganisationerna. Om det inte hittas en lösning för att ordna utbildning utifrån språk är det Sibbos förslag att Borgå stad tar helhetsansvaret för ordnandet av utbildningen på andra stadiet.

ANDRA LÄSER