Kommunalt vatten i andelslagens rör – Borgå vatten tar över ytterligare två andelslag

Borgå vatten tar igen två mindre privata vattenandelslag under sina vingars skugga. Mickelsböle-Kvarnskogen och Gäddrag-Kardrag blir det sjätte och sjunde andelslaget som övergår i Borgå vattens ägo. Nu planeras också en liten sänkning av grundavgifterna för dem som bor på tidigare Skärgårdens vattentjänstverks område.

Rent vatten behöver vi alla. Alla Borgå vattens kunder betalar lika mycket för vattnet, däremot skiljer det ganska mycket på kostnaderna för grundavgifter och anslutningsavgifter om man bor på tidigare vattentjänstverkets område eller någon annanstans.

Andelslaget Mickelsböle-Kvarnskogen grundades 1990 i Kullo och har 35 kunder anslutna till vattenledning. Andelslaget Gäddrag-Kardrag grundades 2016 och har 25 kunder anslutna till vatten- och avloppsledning.

ANDRA LÄSER