Planeringen för Citymarket på västra åstranden pågår för fullt

Kesko strävar efter att kunna lämna in en bygglovsansökan om det så kallade K-kvarteret på västra åstranden ännu i år. Bygglovet förutsätter att också hotellet byggs, men Kesko avslöjar inte vilken aktör som kan komma i fråga. 

Kesko bygger en Citymarket, ett hotell, en parkeringshall och bostäder på tomten intill Konstfabriken.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
03.10.2022 12:52 UPPDATERAD 04.10.2022 16:21
Keskos mastodontprojekt på västra åstranden i Borgå är inne i planeringsskedet. Mika Sivula, Keskos regionchef i södra Finland, konstaterar att arbetet med att förbereda en bygglovsansökan till Borgå stad pågår för fullt.
– Det är krävande att göra upp byggplaner för projektet, bland annat på grund av parkeringshallen som kommer under markytan. Men vi jobbar brett med det, säger han och fortsätter:
– Bara den tekniska utredningen och planeringen är klar kan vi lämna in ansökan om bygglov. Meningen är att det ska ske ännu i år.
I mitten av juli köpte Kesko tomterna där komplexet ska stå av Borgå stad för 2,5 miljoner euro. Ett villkor för köpet är att Kesko verkligen börjar bygga. Fem år efter att bygglovet beviljas ska 75 procent vara bebyggt, annars kan staden bötfälla byggherren.
Mika Sivula har tidigare sagt att han hoppas att projektet ska vara färdigt år 2025. 
En förutsättning för att bygglovet beviljas är att ansökan är helt i enlighet med gällande detaljplan utan kompromisser. I den stipuleras att också hotellet som hör till helheten byggs, och hittills har det varit svårt att hitta en aktör som är intresserad av att bygga hotell på området. 

ANDRA LÄSER