Östra Nyland hör till metropolen

Riksdagsman Eero Heinäluoma (SDP) är ordförande för Nylands landskapsförbund. Han säger att en metropolförvaltning är onödig byråkrati.

ETT VAL. Eero Heinäluoma vill att landskapsvalet hålls redan hösten 2017.
29.02.2016 00:00 UPPDATERAD 29.02.2016 12:47
Eero Heinäluoma tar ställning till frågan om östra Nyland kan räknas till metropolområdet eller inte.
– Min åsikt är att metropolförvaltning och landskapsförvaltning är samma sak. När förvaltningsreformen träder i kraft försvinner behovet av en metropolförvaltning. Vi ska inte skapa byråkrati som inte behövs.
Kranskommuner i väst och öst är oroliga för att få sina röster hörda i den nya landskapsförvaltningen.
– Jag tror inte att den faran finns i och med att tanken är att landskapsfullmäktige ska väljas av folket i direkta val. Kommunalval och landskapsval bör hållas samtidigt och helst redan hösten 2017.
Han påpekar att oron för att inte bli hörd också finns i Helsingfors.
– Där är man rädd för att öst och väst ska få för mycket att säga till om. I väst och öst är man i sin tur rädd för att Helsingfors åsikter kommer att dominera.
Förvaltningsreformen som regeringen kom överens i höstas står och stampar på samma ställe och den praktiska beredningen tycks bli precis så svår som pessimisterna trodde.

Kandidater

För politikerna blir det fråga om bevakning av ett nytt stort område med 1,5 miljoner invånare. Eero Heinäluoma är säker på att partierna kommer att hitta kandidater som har intresse för landskapets markanvändning, trafik och planering . Hur själva valet ska gå till är ännu öppet, till exempel om Nyland ska delas in valdistrikt.
– Förvaltningsreformen som regeringen kom överens i höstas står och stampar på samma ställe och den praktiska beredningen tycks bli precis så svår som pessimisterna trodde. Meningen var att det skulle bli beslut i landskaps- och vårdområdesindelningen i januari, men beslutet saknas fortfarande.
Han säger att regeringens velande kring tidpunkten för kommun- och landskapsvalet inte stärker förtroendet för beredningen och demokratin överlag.

Porvoon Työväenyhdistys

Är en av Borgå stads arbetarföreningar.
Har egen lokal på Stadshusgatan 10.
Ordförande Jussi Sairanen.
Hade bjudit in Eero Heinäluoma att tala om östra Nylands roll i landskapet Nyland.

Fritidsanläggning

Eero Heinäluoma säger att östra Nyland är ett område med tillväxtpotential.
– Områdets styrka är att det ligger på sträckan mellan Helsingfors och S:t Petersburg. Här skulle till exempel finnas plats för en stor fritidsanläggning med spa och andra aktiviteter. Sådana finns i sydöstra Finland, men jag tror att kundunderlaget är tillräckligt för en anläggning till.
Han tror att östra Nyland också på andra sätt kunde utnyttja det korta avståndet till S:t Petersburg. Den ryska marknaden intresserar många internationella företag.
– De vill komma nära Ryssland utan att etablera sig där. De föredrar att slå sig ner på västra sidan om gränsen.
Men konkurrensen om internationella företag är hård. Eero Heinäluoma berättar att kommunen Stockholm satsar tio gånger mera på sin marknadsföring till företagen än man gör i Finland.
– Ett gemensamt varumärke kunde vara en idé. Jag tror inte att utländska företag har någon skillnad om de slår sig ner i Esbo, Vanda eller Borgå.

ANDRA LÄSER