Forsby hälsostation fortfarande på fallrepet

Det har varit en del frågetecken kring huruvida verksamheten i Forsby hälsostation ska flytta till Lovisa centrum eller inte. Efter en del velande är förslaget fortfarande att verksamheten flyttar.

Max Nyberg
29.11.2019 19:02
Frågan om Forsby hälsostation har varit på agendan sedan september då man i grundtrygghetsnämnden gick emot grundförslaget att verksamheten ska flytta till Lovisa centrum.
Förslaget att flytta verksamheten bygger i korthet på att verksamheten är liten och därmed sårbar, även om stadens ekonomiska läge också spelar en roll i helheten. I centrum kunde man också garantera bättre service.
Processen har av allt att döma varit svår. Saken var uppe i stadsstyrelsen ett par veckor efter nämndens möte, vilket ledde till ett beslut att bordlägga frågan för vidare utredningar – varefter hälsostationen igen dök upp i styrelsen i början av oktober. Då var beslutförslaget att stationen inte flyttar till centrum, men efter en omröstning kom man fram till att man föreslår för stadsfullmäktige att verksamheten flyttar senast den 1 juli 2020.
Saken blev inte något klarare när den var uppe för slutgiltigt beslut i stadsfullmäktige i oktober. Då fattade fullmäktige beslutet att ärendet igen remitteras för vidare beredning för att ytterligare reda ut vilka konsekvenserna kunde vara.
I den senaste utredningen har man granskat konsekvenser för bland annat invånarantalet, rörlighet, boende, ekonomi, tjänster och jämställdhet.
På måndag, den 2 december, är Forsby hälsostation igen aktuell. Hälsostationen är en gång uppe i stadsstyrelsen där beslutsförslaget – utifrån utredningens resultat – är att fullmäktige beslutar att verksamheten flyttar senast den 1 juli 2020.

ANDRA LÄSER