Tidsbundna lärartjänster blev ordinarie

Ett flertal lärartjänster som hittills varit tidsbundna i Lovisa blir ordinarie från och med första augusti.

ORDINARIE. Flera lärare kan räkna med ordinarie tjänster i Lovisa. Arkivbild.
19.04.2016 09:34 UPPDATERAD 19.04.2016 11:01
En kommun kan erbjuda tidsbundna tjänster med motiveringen att arrangemanget är tillfälligt. Men visar det sig att tjänsterna behövs år efter år finns inte längre den lagliga grunden för tidsbundenhet.
I Lovisanejdens högstadium har det upprepade gånger anställts timlärare för att fylla de timmar som de ordinarie tjänsteinnehavarna inte klarar av. Också i Harjunrinteen koulu har man behov av att göra tidsbundna tjänster till ordinarie.
– Tillfälliga arrangemang kan kommunerna ha högst tre år i följd, säger förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors. Visar det sig att behov finns år efter år bör man inrätta en tjänst. En sådan är också enklare för skolorna att hantera.

Skolcoach och lärare för jopo-klass

I Harjunrinteen koulu inrättas tjänster för en timlärare i religion, historia och samhällskunskap, en timlärare i svenska och engelska och en i huslig ekonomi och handarbete. Dessutom inrättas en tjänst som timlärare i huvudsyssla med ambulerande specialläraruppgifter, en tjänst som lärare för den flexibla grundläggande utbildningen och en för en skolcoach.
I Lovisanejdens högstadium behövs en timlärare i biologi och geografi och en i modersmål. En timlärartjänst i huvudsyssla för den flexibla grundläggande utbildningen, även kallad jopo-klass, inrättas också. Tjänsten är ämnad för Lovisanejdens högstadiums årskurser 7–9.
Dessutom grundades en tjänst som skolcoach i svenska högstadiet. För tillfället har skolan inte en tillsvidareanställd skolgångshandledare utan uppgifterna har skötts av en skolcoach som bekostats genom ministeriets jämställdhetsprojekt. Skolcoachens uppgiftsbeskrivning är bredare än skolgångshandledarens och har konstaterats lämpa sig bra för eleverna i årskurserna 7-9. I och med att skolgångshandledaruppgiften inte är besatt är det befogat att den ersätts med uppgiften som skolcoach.

ANDRA LÄSER