Utvidgning av äldreboende får vänta – budgeten låg nästan 1 miljon i underkant

Lovisa stad beslutade redan tidigare att utvidga serviceboende Lyckan. Efter anbudsförfarandet visade det sig att pengarna inte räcker och att man nu får satsa på mera anspråkslösa planer.

09.04.2019 13:08 UPPDATERAD 10.04.2019 07:37
På måndagen slog stadsstyrelsen fast att man tar paus med serviceboendet Lyckans utvidgning. Orsaken är att anbuden som kom in för att göra jobbet låg klart över den budgeterade summan – det skulle ha kostat totalt omkring 700 000 euro mera än staden ursprungligen tänkte sig.
Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att det förvisso inte är bråttom: Antalet äldre personer som står i kö för en plats är inte tillräckligt många för att situationen skulle innebära problem.
– Man budgeterade ursprungligen lite på 3 miljoner euro för jobbet. Anbuden var klart högre än det, och klart högre än vi kunde leva med. Därför fattade vi beslutet att se igenom vilka lösningar som är för dyra, säger Oker-Blom.
Han nämner vissa byggnadstekniska detaljer som gett upphov till en större prislapp än tänkt – däribland hur aulan är ritad, korridorernas dragningar och vissa mellanväggskonstruktioner.
– Vissa materialval har också gjort att det blev dyrare än tänkt.
Nu är meningen att göra nya ritningar, och att med dem sänka prislappen på arbetena.
– Därefter går arbetet ut på ny runda. Vi hoppas att vi får in goda anbud, och att samma som redan en gång visat intresse deltar. Jag räknar med snabba beslut.

ANDRA LÄSER