Djurens bostadsmässa i Lovisa en av många mottagare i Kulturfondens utdelning

Kulturfonden fördelar nästan 3,7 miljoner euro av vårens sammanlagda utdelning på cirka 25 miljoner euro i Nyland, Åboland och Österbotten. I Nyland delar lokala och regionala aktörer på cirka 1,8 miljoner euro.

Föreningen Loviisa Contemporary har fått ett bidrag av Kulturfonden för ett projekt med namnet Djurens bostadsmässa.
17.03.2023 06:14
En av mottagarna är föreningen Loviisa Contemporary, som får 7 000 euro för den interdisciplinära utställningen Djurens Bostadsmässa. Ordförande och konstnär Kati Rapia berättar om ett mycket spännande projekt, en festival som omfattar bland annat workshops, kortfilmsvisning, guidad naturstig med performanser. På mässområdet kommer en ekologisk park att byggas, som ett samarbete med Lovisa stad. Efter mässan är parken öppen för alla, även djuren.
– Arkitekterna Elina Koivisto och Maija Suomi bygger upp en park med organiska material från området, som vass och lera. Tanken är att bygga en plats för människor och djur, som fungerar enligt ett naturligt kretslopp. Djuren får en chans att bygga sina bon i material, som så småningom förmultnar.
Kati Rapia beskriver den bakomliggande idén med parken, och hela festivalen, som en strävan att visa hur jordklotet befolkas av djur och människor, och hur vi kan leva tillsammans under mer jämlika förutsättningar.

Aktivt konst– och kulturfält

Matts Blomqvist, Kulturfondens ombudsman för Nyland, konstaterar att det händer mycket på konst- och kulturfältet just nu, och det blir särskilt tydligt i Lovisa där man snart ordnar en bostadsmässa.
Förutom Loviisa Contemporary får bland andra Lovisa stad och Lovisa medborgarinstitut 8 000 euro för konstprojektet Kubik Lovisa som riktar sig till elever i årskurs 8.
Nylands svenska kulturfond fördelar cirka 1,8 miljoner euro till lokala och regionala aktörer. Direktionen behandlade cirka 740 ansökningar varav drygt hälften beviljas.
Bland de största bidragsmottagarna i den nyländska utdelningen finns regionala konstcenter, föreningar som erbjuder grundläggande konstundervisning, festivaler och studentkörer.
– Vi såg i år att många organisationer nu återhämtat sig efter pandemin. Nu tyngs istället många föreningar av en ansträngd ekonomi på grund av höga energipriser och inflation. Det här gäller främst ungdoms- och hembygdsföreningar med egna lokaler, säger Matts Blomqvist.

Plock i bidragen till östnyländska projekt

Bidrag på mellan 10 000 och 20 000 euro går till bland andra:
Mia Hafren: Skivinspelning och turné
Porvoo Jazz Festival
Lovisa Sång – Sibeliusdagarna i Lovisa
Lovisanejdens Dansinstitut och Cirkusskola
Stödföreningen för Lovisa konst
Alla beviljade bidrag hittar du här. 
Källa: Svenska Kulturfonden

Totalt lämnades över 3 000 ansökningar in i november, av vilka ungefär hälften behandlades i Svenska kulturfondens regionala direktioner. Direktionerna i Nyland, Åboland och Österbotten är sakkunnigorgan för ansökningar med stark regional förankring. I år förstärktes processen då Kulturfondens utomstående sakkunniga deltog också i den regionala behandlingen.
– Den nya sakkunnigbehandlingen är en positiv utveckling för både våra sökande och för Kulturfonden. Bidragen som beviljas regionalt blir nu mera jämförbara med den övriga utdelningen och samtidigt blir granskningen mera rättvis för våra sökande, säger Matts Blomqvist som är Kulturfondens ombudsman för Nyland.
Den externa sakkunnigbedömningen av privatpersonernas ansökningar bidrog till att många bidrag till enskilda konstnärer höjdes jämfört med tidigare år. 

ANDRA LÄSER