Bandverksamheten i Penselfabriken granskas vidare och Bjurböle daghem får ersättande lokaler

Bildningsnämnden i Borgå var överens om att man ska fortsätta reda ut möjligheterna för bandverksamhet i Penselfabriken. Man beslutade också att Bjurböle daghem ska ersättas med lokaler för minst tre grupper så snabbt som möjligt.

Bildningsnämnden har fattat beslut om möjlig bandverksamhet i Penselfabriken och om Bjurböle daghems framtid.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
17.06.2022 10:51
Besluten fattades enligt förslagen när bildningsnämnden i Borgå sammanträdde på torsdagen. De intressantaste ärendena på föredragslistan var bandverksamheten i Penselfabriken och byggandet av nya lokaler för Bjurböle daghem.
– När det gäller Penselfabriken var nämnden enhällig: Det är ett fint koncept men staden kan inte hyra hela fabriken. Alla var ändå överens om att man ska fortsätta reda ut om det går att hyra en del av fabriken för bandverksamheten, säger bildningsnämndens ordförande Hanna Lönnfors.
Stadens ungdomstjänster har försökt hitta ersättande lokaler för bandverksamhet sedan ungdomarna tvingades flytta bort bandlokalen på Borgbacken. Penselfabriken blev aktuell när företagarna i fabriken meddelade sitt intresse att hyra ut utrymmen där.