Bandverksamheten i Penselfabriken granskas vidare och Bjurböle daghem får ersättande lokaler

Bildningsnämnden i Borgå var överens om att man ska fortsätta reda ut möjligheterna för bandverksamhet i Penselfabriken. Man beslutade också att Bjurböle daghem ska ersättas med lokaler för minst tre grupper så snabbt som möjligt.

Bildningsnämnden har fattat beslut om möjlig bandverksamhet i Penselfabriken och om Bjurböle daghems framtid.
Besluten fattades enligt förslagen när bildningsnämnden i Borgå sammanträdde på torsdagen. De intressantaste ärendena på föredragslistan var bandverksamheten i Penselfabriken och byggandet av nya lokaler för Bjurböle daghem.
ANDRA LÄSER