Café Liljas saga är all – företagarna satsar på Bagarstugan

Det blev för mycket på en gång – coronapandemin med alla restriktioner och nedstängningar följdes av stigande kostnader orsakade av kriget i Ukraina. Café Liljas ägare har tagit beslutet att kasta in handduken och i stället satsa på Bagarstugan i Liljendal.

Café Lilja har inte endast varit en uppskattad rastplats för resenärerna vid Riksväg 6 utan också en viktig samlingspunkt för Liljendalborna.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
23.11.2022 11:07
Café Liljas företagare Jenny Mero skriver i Liljendalgruppen på Facebook att man ännu under coronapandemin vågade tro på att snart se ljus i tunneln. Men sedan kom Ukrainakriget som förde med sig stigande kostnader för såväl bränsle och livsmedel som gas och el.

ANDRA LÄSER