Inkludering, integration och medmänsklighet på svenska dagen

Svenska dagen firades i Borgå traditionsenligt i Grand. Tal, musik och humor stod på programmet.

TILLSAMMANS. Erik och Kerstin Vikström samtalade på svenska med Abdul från Egypten vars hemspråk är arabiska.

– Jag har en dröm om att vi som lever på svenska i Finland ska bli förebilder vad det gäller inkludering, integration och medmänsklighet. Om vi bara vågar sitta i förarsätet, stå på kommandobryggan i stället för att alltför snabbt, iklädda rödgula flytvästar, hoppa i livbåtarna och ropa på hjälp.

FESTVETERANER. Så långt jag kan minnas, har jag varit på Svenska dagens fester, säger Kaj Rosendahl, till höger i glatt samspråk med Stig-Olof Lindvik.

Så uttryckte sig Sören Lillkung, vd för Svenska Kulturfonden, i sitt festtal på svenskadagenfesten på Kulturhuset Grand i Borgå. Som nybliven Pellingebo upplevde han som en stor ära att få fira svenska dagen på Svenska gården i Borgå på en scen som är bekant och trygg för honom. Han fortsatte:

– Jag har en dröm om att ”På svenska i Finland” ska bli vår tids Gallien som i serien Asterix. Ett modigt folk som agerar för livet med glädje, respekt, kunnande, passion och trolldryck. Trolldrycken vars ingredienser i vårt fall är skärgård, utbildning, bildning, talkoanda, mod, dialekter, regioner, etik, hållbarhet, integration och livsglädje. Vi har drycken bara vi förstår att dricka den tillsammans.

Kommunikation utan gemensamt språk

Tillsammans var ett återkommande mantra på festen i Borgå som Maria Malin, på festarrangören vägnar, tog upp i sitt hälsningstal. Som biträdande rektor på Borgå medborgarinstitut (KoMbi) träffar hon dagligen vuxna studerande med andra modersmål än svenska och finska.

– Det hindrar oss ändå inte att kommunicera med varandra, sade hon. Vi gör det med hjälp av leenden och vänliga blickar – mänsklighet helt enkelt. Jag talar varmt för små pratstunder också med blivande bekanta, inte bara sådana som man redan känner sedan förr. Samtidigt som vi ansvarar för evenemangen i Borgå är vi också en del av den nationella Svenska veckan, som ordnas i Folktingets regi. Folktinget firar i år sitt 100-års jubileum som brobyggare – vilket är underbart – och förtjänar en varm gratulation också från Borgåhåll.

FYLLDA FAT. Paret Anita och Hans Sandell passade på att inhandla utländska läckerheter av Akans invandrarelever som studerar svenska.

Pratstunder med blivande bekanta kunde publiken utöva med Akans (Borgå folkakademi) invandrarelever som sålde sina hemländers produkter och talade svenska efter bästa förmåga under minglet innan festen tog vid.

Mycket musik på programmet

Jenna Romberg, språklärare på KoMbi var programledare. Hon presenterade kvartetten från Damkören Lyran bestående av Patricia Antman,

Sonja Saloranta, Alina Huldén och Victoria Palmgren som utöver en svensk folksång framförde Vem styrde hit din väg och Svanen till text av J. L. Runeberg. Mera Runeberg blev det när komikern Alfred Backa med beredvillig hjälp av publiken framförde en musikal om nationalskalden.

PÅ FÖRSTA RADEN. Biträdande KoMbi-rektorn Maria Malin med Sören och Mikaela Lillkung ser fram emot en trevlig kväll.

Alfred Backa, författare till Överlevnadshandbok för finlandssvenskar, gav medryckande prov på humor till musik eller som han uttryckte sig;

– Det handlar om att skämma ut mig för kulturens bästa.

Epilogen var som sig bör Modersmålets sång under ledning av Sören Lillkung.

ANDRA LÄSER