Håll på svenskan!

Så nu alla tanter, farbröder unga och gamla – håll på ert språk.

Jag har under de senaste tjugo åren jobbat inom servicebranschen i Borgå och dagligen stött på kunder som kommer till en med knagglig finska. Varför?
Kunder antar väl att alla pratar bara finska? Eller, som jag själv gör när jag har bråttom, försöker inte ens på svenska för att få det att gå så smidigt och snabbt fram som möjligt.
Det är svårt att hålla sig till finska i en situation med en kund som knagglar på med sin dåliga finska, men frågan är om man sedan kan säga rakt ut att "ursäkta men nu låter det som om detta går bättre på svenska”. Det har nämligen hänt att när man tar upp saken blir kunden missnöjd och i vissa fall är man även oartig om man säger till att han eller hon pratar dålig finska och så får man tillsägelse för det.
Tyvärr kan affärsbiträden inte veta om kunden är finsk- eller svenskspråkig, men där kan vi som kunder hjälpa med att börja på vårt modersmål. Hur det sen fortsätter är en annan femma, men i alla fall har vi tagit fram språkaspekten. Biträden som har finska som modersmål kan ju inte heller utveckla sig om de aldrig får ens försöka betjäna oss på svenska.
Till och med mina svenskspråkiga söner tycker att jag är jobbig när jag går fram till en disk och framför min sak på svenska. "Varför skall du mamma säga det på svenska hela tiden när du kan finska”, är deras kommentar. Jo, för jag vill hålla på vårt modersmål och för att ingen annan gör det för oss, bara vi själva.
Utomlands minns jag hur man på sitt egna modersmål bad om ursäkt för att man inte kunde tala mitt språk och inte betjäna mig på mitt modersmål, svenska som inte ens hör dem till att kunna. Det har då inte förekommit här i Finland att någon någonsin skulle ha bett om ursäkt för att den inte kan vårt lands andra språk.
Så även jag ber alla oss med svenska som modersmål, som önskar få betjäning på vårt modersmål, att använda det i vardagen i alla situationer. Ge även feedback till företag som ni använder. I dag när det är en ständig tävling om kunder och en bättre service tycker jag att även detta skall iakttas. Ingen skillnad är det ris eller ros, bara vi tar fram saken.
Så nu alla tanter, farbröder unga och gamla – håll på ert språk. Vi är massor av biträden med svenska som modersmål, men som betjänar er på det språk ni kommer fram med.

Crista Kalek

Borgå

ANDRA LÄSER