Forststyrelsen: Coronaepidemin ökade intresset för fiske

I början av september hade fiskevårdsavgifterna inbringat över 10 miljoner euro i år.

Bland annat nätfiske förutsätter att man betalar fiskevårdsavgift. Foto: Linnea de la Chapelle/SPT
14.09.2020 08:30
Intäkterna från fiskevårdsavgifter har ökat med nästan 20 procent i år jämfört med i fjol, rapporterar Forststyrelsen. I början av september hade fiskevårdsavgifterna inbringat över 10 miljoner euro.
I en enkät som Forststyrelsen gjort bland dem som betalat fiskevårdsavgift uppgav cirka 60 procent av dem som betalat avgiften för första gången att de fiskat för första gången i år. Av dessa upplevde ungefär hälften att den ökade fritid som coronavirusepidemin och de åtgärder som vidtagits för att bromsa epidemin fört med sig bidragit till att man prövat på fiske.
Forststyrelsens enkät gjordes i början av augusti. Av 75 615 personer som betalat fiskevårdsavgift i år besvarade 18 565 enkäten. 1 121 uppgav att de betalat fiskevårdsavgiften för första gången i år.
Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 år som fiskar på något annat sätt än med metspö, pilk eller strömmingshäckla.

ANDRA LÄSER