Att bygga sig en likkista

Vinddrivna existenser i samhällets marginal går på kurs i tillverkning av likkistor för egen räkning. Robert Åsbackas nya roman Kistmakarna är en berättelse om utanförskap, ensamhet, kärlekslängtan, politik och samhällskritik.

Robert Åsbacka, född i Terjärv, hör i likhet med Lars Sund till de österbottniska författare som tagit steget över Bottniska viken och slagit sig ned i Sverige.
Egil Green
29.05.2021 19:48 UPPDATERAD 02.06.2021 20:07
Robert Åsbacka, född i Terjärv, hör i likhet med Lars Sund till de österbottniska författare som tagit steget över Bottniska viken och slagit sig ned i Sverige. För Åsbackas del är hemorten numera Eskilstuna. Efter debuten 1988 blev romanen Döbelns gränd år 2000 det genombrott som renderade honom inte bara litterära priser året därpå utan också 2002 sattes upp på Teater Viirus scen.

ANDRA LÄSER