Rönnäs invaderades av sjöscouter

Omkring 1 400 scouter flockades till Rönnäs på måndagen när sjöscoutlägret Satahanka XIII körde i gång.

FRÅN ISRAEL. Sjöscoutlägret i Rönnäs hade också internationella deltagare. Bland dem fanns en grupp scouter från Israel.

Det var liv i luckan vid vägskälet nära sjögårdsmuseet i Rönnäs på måndagsförmiddagen när många busslaster av ivriga sjöscouter anlände till lägerområdet sydöst om golfbanan. De unga som deltar i lägret är från 12 till 17 år gamla medan de äldre scouterna uppträder som ledare.

Två av dessa scoutledare, Taneli Immonen och Anssi Nieminen väntar vid lägerområdets huvudport, redo att ge ÖN en rundtur. Det finns inget officiellt program inplanerat för måndagen.

– Måndagen går till att få alla in på lägerområdet. Deltagarna anländer både med bussar och båtar. Allt som allt kommer cirka 60 båtar att komma hit, från mindre motorbåtar till stora segelfartyg, säger Immonen.

Scoutlägrets fokus ligger på havet och alla som deltar kommer att spendera största delen av veckan på att få lära sig om segling, maskinteori och sjöfart i allmänhet. Tanken är att sjöscouterna ska lära sig att hantera olika situationer ute på havet och därmed bli bekväma ombord olika båtar och fartyg

– Alla får en chans att komma ut på sjön. En stor del av programmet sker ute på vattnet men här på land ordnas till exempel teorikurser och simning. De äldre deltagarna kommer också att göra en 15 till 20 kilometer lång vandring där de kommer att övernatta utanför lägerområdet, säger Immonen.

Grannbyar

Inne på lägerområdet stöter man snabbt på en skylt som pekar ut de fem olika tältbyarna som var och en har mellan 200 och 250 invånare under lägret. Byarna har fått sina namn från riktiga närliggande byar och orter: Edesby, Malmby, Idlax, Laby och Kabböle.

80 av de cirka 1 400 deltagarna kommer från andra länder, bland annat från Ryssland, Storbritannien och Frankrike.

BYAR. Deltagarna delas in i fem tältbyar som har fått sina namn från närliggande orter.

Också Israel är representerat vid lägret. Shachar Rofshatein, ledaren för den lilla israeliska gruppen av scouter, ser fram emot att träffa nya människor under den kommande veckan.

– Jag vill också lära mig att hantera båtar och behärska sjögång, säger Rofshatein.

Det är hennes första resa till Finland och Rofshatein är ivrig att ta del av den finska kulturen.

– Givetvis blir det lite svårt att få en helhetsbild med tanke på att vi spenderar största delen av veckan här på lägerområdet. Men om jag fick chansen skulle jag gärna utforska mera av Finland, säger Rofshatein.

Hon har också ett unikt perspektiv på den ovanliga sommarhettan som vi njuter av eller lider av, beroende på vem man frågar.

– Vinden är jätteskön! I Israel är det också väldigt varmt men där har vi sällan en så här uppfriskande vind som lättar på värmen.

En familj av scouter

Vi fortsätter vår rundtur ner till hamnen under scoutledarna Taneli Immonens och Antti Nieminens ledning. Immonen har scouterna i blodet. Han har varit medlem i sjöscouterna i sju år, sedan han var 13 år gammal.

– Min bror och min syster är också sjöscouter så jag ifrågasatte aldrig tanken att också jag skulle vara det, säger Immonen.

Att vara sjöscout har gjort honom väldigt bekväm ute på sjön och Immonen fungerade också som en båtförare under sin militärtjänst. Någon sjöfartsrelaterad karriär lär det ändå inte bli för Immonen.

– Jag ser det mera som en väldigt bra hobby. Jag inleder mina studier vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors i år.

"Tetris"

Nere vid hamnen ligger ett trettiotal båtar av olika storlekar. Att få alla förtöjda har varit en utmaning.

– Det kändes som om vi spelade Tetris, men med båtar. Det blåser ganska hårt och många av de som anländer är ännu inte erfarna sjöfarare, säger Nieminen.

Popup-museum

Nere vid havsstranden stöter vi också på ett större tält som innehåller en samling objekt relaterade till sjöscouterna. Historian om hur Satahanka-lägret blev till på slutet av 50-talet finns uppsatt på tältets väggar.

– 1953 ordnades ett stort scoutläger i Sulkava. Man kan säga att det var första versionen av Satahanka eftersom det var under det lägret som tanken väcktes om att sjöscouterna kunde ha ett helt eget läger, säger Juha Tomberg som är ansvarig för scoutmuseet.

Sedan dess har lägret ordnats ungefär vart femte år och har blivit en uppskattad tradition bland sjöscouterna.

– Det här är mitt tionde läger, säger Tomberg med ett leende.