De aktiva fortsätter slåss för skogen i Stengård

– Skogsområdet är unikt i Ebbo och stadens naturutredning är otillräcklig, säger Jenni Iivonen. Hon är en av de bybor som sökt besvärstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen för att få till stånd en ändring i planerna för det nya bostadsområdet i Stengård i Ebbo.

RIKT DJURLIV. Aila Alastalo tar en promenad med hunden Rölli på Gåsgårddsträsket. – Jag har talat med en jägare som har en viltkamera och han berättade att djurlivet i skogen är mycket aktivt.
– I en tidigare artikel stod det att mitt engagemang skulle handla om "nimby", alltså att jag inte skulle vilja att det byggs i min näromgivning. Men det stämmer inte alls: i själva verket har jag föreslagit att det nya bostadsområdet skulle ligga mycket närmare mitt hus än vad staden planerat.

ANDRA LÄSER