Fyra daghem i Sibbo får nya namn

Då bland annat två privata daghemsföretag drar sig ur har Sibbo kommun sett över namnen på fyra av kommunens daghem. Bildningsutskottet har slagit fast vad daghemmen i fortsättningen ska heta.

2017 öppnade idrottsdaghemmet Touhola i lokalerna i Söderkulla men daghemskedjan Pilke tog över 2020. Från och med hösten ska daghemmet fungera i kommunal regi.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
21.04.2023 12:49 UPPDATERAD 24.04.2023 10:45
Det nya elementdaghemmet i Västerskog med fyra barngrupper står klart till hösten. Tidigare fanns tre separata daghemsbyggnader på området, men de revs på grund av dålig inomhusluft och på grund av att lokalerna inte var funktionella. I de rivna byggnaderna fungerade finskspråkiga Västerskogin päiväkoti, Skogsbackens språkbadsdaghem och Ängskullens daghem. Enligt bildningsutskottet är det naturligt att det nya daghemmet får det redan bekanta namnet Västerskogs daghem på svenska och Västerskogin päiväkoti på finska. Inom daghemmet kan man komma överens om lämpliga namn för de olika barngrupperna.
I Tallmo fungerade tidigare det kommunala daghemmet Talman päiväkoti som lades ner 2016 efter att man upptäckt problem med inomhusluften. I samma veva öppnade ett privat finskspråkigt daghem med tre grupper i närheten som fick namnet Norlandia Talma. När den privata aktören lägger ner sin verksamhet hyr kommunen in sig i fastigheten från och med hösten. Bildningsutskottet konstaterar att namnet Talman päiväkoti är bekant för många invånare och att det därför är motiverat att ta det gamla namnet tillbaka.
På hösten 2017 öppnade det privata finskspråkiga daghemmet Touhula i Tasträsk i Söderkulla. Daghemmet byggdes på en tomt som ägs av kommunen. Den privata daghemskedjan Pilke tog över verksamheten på hösten 2020 men kedjans verksamhet i Sibbo kommer att avslutas till hösten. Kommunen kommer då att ta över daghemmet och bildningsutskottet har funderat på vad det kunde heta.

ANDRA LÄSER