Gemensamma kyrkofullmäktige kom med ett språkinitiativ

Tjugotvå fullmäktigeledamöter har gjort ett fullmäktigeinitiativ vars mål är att information om kristendomen och missionsarbete ska lyftas fram på olika språk i Borgå domkyrka.

Tjugotvå fullmäktigeledamöter i gemensamma kyrkofullmäktige vill att information om kristendomen och missionsarbete ska lyftas fram på olika språk i Borgå domkyrka.

I initiativet konstaterar man att Borgå domkyrka besöks av 200 000 personer varje år. Det handlar om turister både från Finland och från utlandet, såväl som egna församlingsmedlemmar.

Initiativet konstaterar att kyrkans huvuduppgift är att förkunna evangeliet. Enligt motionen ska det alltid ska finnas information på olika språk om kristendomen och missionsarbete, samt kontaktuppgifter till finska och internationella kristna samfund i domkyrkans vapenhus.

Dessutom vill man att syftet med donationskistan som finns i vapenhuset lyfts fram tydligare och på olika språk.

Gemensamma kyrkorådet beslöt att begära utlåtande till ärendet av församlingsråden i Borgå svenska domkyrkoförsamling och Porvoon suomalainen seurakunta.