Motion: plaståtervinning också i byarna

Tre fullmäktigeledamöter har lagt in en motion för att underlätta återvinning av plast i Borgå.

Tre platser för återvinning av plast i Borgå räcker inte anser tre fullmäktigeledamöter som lämnat in en motion i hopp om fler insamlingsplatser.

Tre platser för återvinning av plast i Borgå räcker inte, trots att det rent juridiskt är tillräckligt.

Det anser Tuomas Kanervala (C), Juha Kittilä (Saml) och Pete Lattu (Gröna) som lämnat in en fullmäktigemotion om att ändra på saken. Dilemmat i nuläget att de tre återvinningspunkterna finns i trakten kring centrum. För många Borgåbor innebär återvinning därmed en ganska lång bilfärd. Många väljer därför också bort återvinningen.

Samtidigt, påpekar skribenterna, nämns cirkulär ekonomi som en del av stadens strategi.

Rosk n' Rolls flerfacksinsamling finns förvisso, men trion påpekar att den kostar 300 euro per år med tömning varannan vecka. I en by med 300 fastigheter skulle det innebära tiotusentals euro. I jämförelse kostar en insamlingspunkt 4 500 euro per år, vilket är mera kostnadseffektivt.

Förslaget är därför att Borgå stad utvidgar nätet av insamlingspunkter för plast till byar i alla väderstreck. De skulle placeras i närheten av nuvarande insamlingspunkter för bland annat papper, kartong och glas. Förslagsvis kunde Ebbo, Illby, Hindhår och Kerko vara bra ställen.

Kanervala, Kittilä och Lattu uppger att det kunde bli ett "smidigt test" som också nämns i stadens strategi och som skulle visa hur mycket plaståtervinningen ökar med flera insamlingspunkter.

ANDRA LÄSER