Klara besked från stadsstyrelsen: Lovisa stad köper inte Kuggom, tvärtemot stadsdirektörens förslag

Lovisa stad köper inte Kuggomskolan. Stadsstyrelsen fattade beslutet vid sitt möte på måndagskvällen – efter motförslag och flera omröstningar. Det betyder att den nuvarande ägaren, Svenska Folkskolans vänner, får se sig om efter andra hugade köpare.

Stadsstyrelsen i Lovisa gick inte på stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms Kuggomförslag. Med rösterna 8–1 beslutade styrelsen att staden inte köper Kuggomhelheten.

Stadsstyrelsen i Lovisa gick inte på stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms linje, det vill säga staden blir inte ny ägare till folkbildningsinstitutionen Kuggom utanför Lovisa. Förslaget var att staden köper Kuggomfastigheten för 20 000 euro, men det väckte oenighet bland ledamöterna.

Paula Siljander (Sannf) kom med motförslaget att Lovisa stad inte köper Kuggom. Även stadsstyrelsens första vice ordförande Arja Isotalo (SDP) meddelade att socialdemokraternas grupp inte backar upp fastighetsköpet.

Omröstningar

Juha Karvonen (Saml) föreslog att frågan återremitteras för ny beredning. Enligt Karvonen borde Kuggomfastigheternas skick tutredas, och samma gäller byggnadernas driftskostnader samt kostnaderna för att riva ett av husen. Karvonen ville också se bland annat en beräkning på hur mycket det kostar att reparera de byggnader som kan säljas och ville att de nuvarande avtalen med hyresgästerna ses över.

Karvonens förslag om att återremittera ärendet fick understöd av Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP).

Stadsstyrelsen i Lovisa gick inte på stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms Kuggomförslag. Med rösterna 8–1 beslutade styrelsen att staden inte köper Kuggomhelheten.

Stadsstyrelsen tog en paus för överläggning innan man röstade om Karvonens förslag. Med rösterna 4 för (Karvonen, Uutinen, Karlsson, Heijnsbroek-Wirén) och 5 emot (Isotalo, Skogster, Liljestrand, Kekkonen, Siljander) fortsatte behandlingen av ärendet.

Klart besked

Ledamot Jari Kekkonen (SDP) understödde stadsstyrelsens första vice ordförande Arja Isotalos förslag om att staden inte köper Kuggomskolan. Mia Heijnsbroek-Wirén var den enda som röstade för ett köp medan resten av ledamöterna (Isotalo, Karvonen, Uutinen, Karlsson, Liljestrand, Skogster, Kekkonen, Siljander) var av annan åsikt – rösterna föll alltså 8 mot 1.

Lovisa stad går inte in som köpare av Kuggomfastigheten, åtminstone inte i det här skedet, och säljaren Svenska Folkskolans vänner får se sig om efter en annan möjlig köpare som signalerar att den vill fortsätta att upprätthålla utbildningstraditionerna i Kuggom.

Kuggomhelheten omfattar totalt 53 360 kvadratmeter.