Årets företag i östra Nyland heter Borealis Polymers

Helsingforsregionens Handelskammares företagspris 2022 tilldelades Borealis Polymers Oy på torsdagen.

Borealis fick årets företagspris i östra Nyland.
12.05.2022 11:34
Årets företag i östra Nyland är Borealis Polymers, meddelar Helsingfors Handelskammare.
Motiveringen lyder så här: "Företaget har gjort betydande satsningar i utvecklingen av välbefinnande på arbetsplatsen och har under pandemin tagit i bruk imponerande metoder för välbefinnandet".
Temat i år var "Välbefinnande på arbetsplatsen – nyckeln till framgång". 
Ordförande för Prisnämnden och Östra Nylands Handelskammarhenhet, Brunbergs verkställande direktör Katarina Enholm berömmer företagen som deltagit i tävlingen för deras mod och vision. 
"Företagen har visat stor innovation i att utveckla det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet på arbetsplatsen", står det i pressmeddelandet.
Vikten av välbefinnande på arbetsplatsen ökar hela tiden och redan inom en snar framtid kommer välbefinnande på arbetsplatsen att bli en nyckelfaktor för företagets framgång, i takt med att tillgången på arbetskraft blir svårare, noterar handelskammaren.
"Genom att använda nya, innovativa metoder för välmående kan ett företag differentiera sig från sina konkurrenter och på så sätt bygga upp sitt rykte som en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare. Borealis Polymers är ett utmärkt exempel på ett företag som aktivt och systematiskt investerar i sin personal på många olika sätt. Företaget har framgångsrikt kunnat fortsätta att stödja en hälsosam livsstil även under den rådande pandemin", säger Enholm i pressmeddelandet.
Enligt Enholm tog prisnämnden inte bara hänsyn till antalet innovativa åtgärder vid valet av vinnaren. De ekonomiska nyckeltalen inverkade också.
Borealis Polymers Oy, som tillverkar polyolefinplaster och baskemikalier, är verksam i Sköldvik i Borgå och sysselsätter cirka 900 personer. Borealis har lanserat samarbetsprogrammet SPIRIT (Sustainable Plastics Industry Transformation). Syftet är att "leda plastindustrins förändring mot en mer hållbar framtid, vilket innebär användning av förnybara och återvunna råvaror och koldioxidneutral produktion".
Syftet med Östra Nylands företagspris är att årligen lyfta fram företagens betydelse i samhällets välbefinnande. Priset delades ut redan för 23:e gången vid Östra Nylands Handelskammarenhets Näringslivsmorgon den 12.5.

ANDRA LÄSER