Konstisbanan i Söderkulla byggs inte i år

Enligt de nuvarande beräkningarna skulle en konstisbana i Söderkulla gå lös på 900 000 euro.

Enligt planerna ska en utekonstisbana byggas invid konstgräsplanen i Söderkulla nästa år.
08.03.2023 08:12
Initiativet om en konstisbana på sandplanen invid Söderkulla sportplan seglade upp på agendan i Sibbo på hösten 2021. I samband med det årets budgetbehandling gick fullmäktige in för att reservera 50 000 euro för markundersökningar och planering under 2022. För 2023 reserverades 500 000 euro för byggandet av konstisbanan som skulle vara lika stor som en ishockeyrink.
Men i samband med budgetbehandlingen för 2023 tog fullmäktige beslut om att konstisbanan byggs först 2024 och att man under 2023 låter göra mer noggranna utredningar om hur den kunde förverkligas.
Konsult- och planeringsbolaget Finnish Consulting Group FCG har nu sammanställt en förutredning. I den jämför man olika alternativ för var konstisbanan kunde placeras. Man beräknar också kostnaderna för isbanans hela livscykel om den placeras norr om sportplanen i Söderkulla.

ANDRA LÄSER