Sommarreportrarna Isabella och Onni håller koll på stort och smått i Östnyland

När de ordinarie reportrarna har semester är det sommarreportrarna som ser till att tidningen har intressant innehåll.

Isabella Haaja och Onni Ahvonen är sommarens färskaste reportrar på ÖN.
Reportrarna Victoria Forsman och Jon Nyqvist, och fotograf Viivi Ikonen, är bekanta för ÖN:s läsare sen tidigare. Däremot är reportrarna Isabella Haaja och Onni Ahvonen nya namn under artiklarna.
Båda har jobbat sedan mitten av juni och fortsätter en bit in i augusti, liksom övriga sommarreportrar. Tjugotvååriga Isabella Haaja är ursprungligen från Borgå, och studerar nu statsvetenskap och journalistik på Svenska Social- och Kommunalhögskolan i Helsingfors.
När jag blev äldre blev jag intresserad av aktuella samhällsfenomen så det kändes naturligt för mig att kombinera två intressen och börja studera journalistik.
Hennes väg in i journalistyrket bottnar i intresset för att skriva och iaktta samhället.
– Redan i lågstadiet älskade jag att skriva och jag minns hur jag brukade skriva egna små noveller och tidningar. När jag blev äldre blev jag intresserad av aktuella samhällsfenomen så det kändes naturligt för mig att kombinera två intressen och börja studera journalistik.
Under den tid Isabella har jobbat som lokalreporter på ÖN har hon uppskattat uppdragen som tvingar henne utanför sin bekvämlighetszon.
– Jag har fått bekanta mig med saker som jag kanske inte vet så mycket om sedan tidigare.
Studierna fortsätter ännu några år, men Isabella vet hur hon vill att livet ska se ut efter att magisterexamen är klar.
– Då jobbar jag som nyhetsuppläsare, och dessutom hoppas jag att jag har en hundvalp.
Onni Ahvonen, också han snart 22 år, kommer från Lovisa och har en färsk pol.kand-examen från Svenska Social- och Kommunalhögskolan.
I sommar har jag speciellt mycket försökt lyfta upp frågor om den globala klimatkrisen som påverkar oss alla.
Onni berättar att han har ett brinnande intresse för journalism och möjligheterna att påverka som journalist.
– För mig handlar journalism först och främst om att ställa makthavarna till svars och lyfta upp människor som inte får sina röster hörda i samhället. I sommar har jag speciellt mycket försökt lyfta upp frågor om den globala klimatkrisen som påverkar oss alla.

Var ser du dig själv om fem år?

– Frågan är svår att svara på, men jag hoppas att jag har kunnat bidra till den hårda kampen för en mera rättvis och jämlik värld. Mera konkret, så skulle jag vilja arbeta med min doktorsavhandling i politisk historia och politisk ekonomi, och förhoppningsvis öka människors förståelse kring dessa teman.

ANDRA LÄSER