Kolumn: Ett krävande jobb som elitidrottare kräver mental träning

Ett starkt psyke och ett bra mentalt välmående ger en fast grund för elitidrottaren att stå på. Men det kommer inte av sig självt.

Tävlingsidrottare utsätts konstant för hård press och deras mentala välmående prövas ofta. Pressen är hård under tävlingsprestationerna men även utanför träning och tävlande. Speciellt i Amerika har diskussionen om idrottarnas välmående tagits upp i flera sammanhang den senaste våren. Det är bra att saken diskuteras, men idrottarna skulle behöva så mycket mer. Inget konkret tycks göras, samtidigt som idrottarna känner sig mer och mer desperata och i behov av mentalt stöd och hjälp.

ANDRA LÄSER