Nya beredskapsenheter vid Nylands brigad och Kustbrigaden – "Utbildningen är mångsidig och krävande"

Målsättningen med de nya beredskapsenheterna vid Kustbrigaden och Nylands brigad är att förbättra marinens beredskap att svara på snabba förändringar som sker i säkerhetsmiljön.

De nya beredskapsenheterna ska bestå av värnpliktiga och inrättas under sommaren och hösten.
Marinen inrättar nya beredskapsenheter vid Nylands brigad i Raseborg och Kustbrigaden i Obbnäs i Kyrkslätt. Enligt marinen ska trupperna utbildas till att snabbt vara insatsklara och prestationsdugliga.

ANDRA LÄSER