”Inga hyresgäster berörs av renoveringen i Nimbushuset”

Arbetena med att renovera Borgå stads lokaler i Nimbushuset har börjat. Just nu river man, och så småningom ska 200 av stadens anställda få nya arbetsrum på andra till fjärde våningen. Men inga hyresgäster i huset berörs av förändringen.

Nästan 200 av stadens anställda ska få nya arbetsrum i Nimbushuset. Renoveringen av de tidigare undervisningslokalerna har börjat.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
29.09.2022 12:33
Michael Mikko Broberg som leder bolaget Konsve, som i sin tur äger Nimbushuset, preciserar nyheten om renoveringen av fastigheten.
– Inga hyresgäster i huset berörs av renoveringen, alla har giltiga hyresavtal som fortsätter, säger han.
Lokalerna som nu byggs om har tidigare använts som utbildningsutrymmen.  Rivningsarbetena väntas pågå i cirka tre månader. I slutet av året påbörjas det egentliga byggarbetet och utrymmena ska stå klara till hösten 2023.
Staden skriver i meddelandet att staden nästa höst inleder renoveringar också i första våningen i byggnadens hörn, i det som är Posintras lokaler. Det arbetet förväntas bli klart i februari 2024. Mikko Broberg betonar ändå att inget är bestämt. 
– Ingenting ändrar i första våningen. Vi äger lokalerna och det finns giltiga hyresavtal, kommenterar Broberg.
Enligt Broberg kommer inte heller trafikarrangemangen att beröras nämnvärt av arbetet. 
– Alla trottoarer fungerar som tidigare, utom att några bilplatser hyrs av staden, säger han.