Söderkulla skolas äldre elever tillbaka till distansskola när hälften av personalen satts i karantän

Tio av 19 anställda i Söderkulla skola är satta i karantän. De blev exponerade för covid-19 redan innan närskolan öppnade. Fyran till sexan får distansundervisning på grund av personalbrist.

STÄNDIGT BEREDD. Om det är något rektor Jan-Erik Holmkvist lärt sig är det att vara redo för överraskningar. – Men om flera i personalen utsätts för smitta blir situationen ohållbar.
För Söderkulla skolas elever och lärare blev det en delvis återgång till distansarrangemang bara efter två dagar av närundervisning. På söndag eftermiddag fick rektor Jan-Erik Holmkvist fick besked om att över hälften av hans personal försatts i karantän på grund av att de exponerats för viruset. Däremot har, så vitt han vet, ingen ännu testat positivt.
– Vi har inte heller haft fall bland våra elever, säger Holmkvist.
På kommunens webbsajt sägs också klart ut att eleverna inte har blivit exponerade. Exponeringen kommer från tiden när Söderkulla var uppsamlingsskola för elever med rätt till närundervisning också under distansperioden. Det gäller skolorna i Box, Gumbostrand och Salpar.
– Under hela tiden har vi haft närundervisning och sex personer har varit engagerade varje dag för att hålla i gång den hos oss för hela södra Sibbo. Ibland har jag varit tvungen att kalla in annan personal, och detta gör att de varit i kontakt med den person som testat positivt, säger Holmkvist.
Det är alltid lätt att vara efterklok. Men min första tanke när beslutet kom var att det borde ha funnits större möjlighet för skolor och kommuner att överväga återgången, särskilt eftersom Sibbo hörde till dem som drabbats relativt hårt.
För en del av de anställda löper karantänen ut nästa veckas måndag och tisdag. De lärare som kan fortsätta med närundervisningen sköter den, medan de som sitter i karantän kan fortsätta distansundervisa.

Besked på söndag

På måndagen inleddes skoldagen i Söderkulla klockan halv nio med eleverna i årskurs 1–3 i närundervisning, medan cirka sjuttio elever i fyran till sexan stod inför att fortsätta jobba på distans.
– På plats är mellan 65 och 70 elever. Dessutom har också de elever som distansjobbar rätt att komma och äta i skolan, så det måste vi ordna övervakning för, säger Jan-Erik Holmkvist.
Han har växlat om den resterande närvarande personalens uppgifter och har ett par personer i beredskap om det behövs.

Med facit på hand, vad tänker du om återgången till närskoleundervisning?

– Det är alltid lätt att vara efterklok. Men min första tanke när beslutet kom var att det borde ha funnits större möjlighet för skolor och kommuner att överväga återgången, särskilt eftersom Sibbo hörde till dem som drabbats relativt hårt, säger Holmkvist.
Hans undersökning visar att 94 procent av vårdnadshavarna har varit nöjda med arrangemangen under distansundervisningen.
– Det är samma siffror jag har haft, oberoende av när jag har gjort motsvarande undersökningar – innan coronaviruset. Med tanke på målsättningen för skolans verksamhet hade vi alltså uppnått samma resultat i alla fall.
Jan-Erik Holmkvist är också tudelad till det sociala umgänget som argument.
– De två dagar eleverna har upplevt nu är inte ett naturligt socialt umgänge. Barn är barn oberoende av om det är corona eller inte. Med alla säkerhetsföreskrifter och regler från THL som borde följas är det inte heller en bekväm roll att som lärare övervaka dem.

Vad är nästa steg?

– Jag har lärt mig att ta en dag i taget, för allt kan förändras under dagens lopp. Det är en mycket speciell situation vi lever i. Men om det blir så att vi har flera fall i personalen så måste vi gå över till distansundervisning. Det blir en ohållbar situation som jag inte kan ta ansvar för annars.

Följer med

Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko vill inte karakterisera läget i Söderkulla som så allvarligt.
– Det finns en som har insjuknat och som nu är i karantän. Den här situationen har vi haft på social- och hälsovårdssidan i två månader. Varje morgon är folk borta, i karantän eller i det vi kallar semikarantän tills proven är klara. Men det är klart att vi måste följa med, om det i någon skola blir så att personalen insjuknar så att det inte går att hålla öppet, säger hon.
Exponeringen ägde rum medan distansundervisningen ännu pågick, och skedde i de grupper som samlade också Gumbostrand, Box och Salparelever. Finns det elever, personal och familjer som satts i karantän också i de skolorna?
– Enskilda karantänfall kan vi inte ge ut uppgifter om.
Smittspårningsteamet i Sibbo har personligen kontaktat dem som exponerats. Det är enligt Kokkos och chefläkare Anders Mickos uppgifter fråga om under tio personer, inklusive dem som är satta i karantän. Karantänsbesluten har fattats av en läkare ansvarig för smittosamma sjukdomar.
THL:s statistik för Sibbo redovisar 69 fall av covid–19. Det är kumulativa siffror.
– Vi får våra siffror därifrån. Om utvecklingen är i linje med tidigare kan man räkna med att drygt femtio av dem blivit friska, säger Kokko.
TILLÄGG: Artikeln är kompletterad kl 15:03 med kommentarer av kommunens social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Läget i Söderkulla skola:

Närundervisningen fortsätter för årskurs 1–3 samt för alla smågrupper. Trots rekommendationen får även elever i årskurs 4–6 komma till skolan om de vill. De erbjuds då distansundervisning i skolan.
Söderkulla skola har 155 elever. Årskurserna 1–6 är fördelade på nio basgrupper, tre sammansatta klasser med årskurs 1-2, fyra enkla klasser och två klasser för elever i behov av särskilt stöd.
ANDRA LÄSER