Initiativ om hundskog överräcks till kommunen

Med hundskogen på Helsingfors sida i Östersundom som förebild önskar sig en grupp hundägare något likande i Sibbo. Ett initiativ som hittills samlat knappt 300 underskrifter överlämnas till kommunen på måndag.

En hundskog är öppen för alla slags hundar och så klart även för alla människor som gillar att röra sig i naturen. Hunden behöver inte vara kopplad men ägaren ska ha kontroll över den.

Bakom idén står hundägaren och kommunalvalskandidaten Christoffer Hällfors (SFP).

– Vi var en grupp hundägare som började fundera på saken. Jag beslöt mig att slå till och skapade ett invånarinitiativ, säger han.

På Helsingfors stads område i Östersundom finns sedan flera år tillbaka en hundskog på 50 hektar. Den är inte ingärdad men avgränsas naturligt av vägar, vattendrag, ängar, viltstängsel och elledningar. I en hundskog behöver hundarna inte vara kopplade men de ska vara under ägarnas kontroll. Hundarna har en chans att röra sig på ett mer naturligt sätt än i en liten hundpark och även ägaren med familj kan njuta av naturen.

Det behövs ett lämpligt skogsområde, en parkeringsplats och några skräpkorgar.

Enligt Hällfors skulle en liknande lösning på Sibbo kommuns område vara ett förmånligt sätt att erbjuda hundägarna nya möjligheter att rasta och träna sina hundar.

– Det behövs ett lämpligt skogsområde, en parkeringsplats och några skräpkorgar. Jag läste en artikel i Sipoon Sanomat där Sibbo kommuns trädgårdsmästare sade att det inte kostar mycket att anlägga en hundskog men att det dittills inte framförts några önskemål om en sådan. Med initiativet vill vi kolla om det finns en efterfrågan.

Namninsamling pågår

Invånarinitiativet skapades den 10 november i fjol och fram till tisdagen hade det fått 259 underskrifter.

– Jag tycker det är en helt bra mängd, naturligtvis hade det gärna kunnat vara fler. Men om det handlar om 259 hundägare som har planer på att aktivt använda hundskogen så skulle där ju rentav bli rusning.

Initiativet handlar snarare om en önskan från en grupp kommuninvånare än om ett officiellt invånarinitiativ.

Enligt kommunallagen bör en kommun inom sex månader behandla initiativ som understöds av minst två procent av invånarna. För Sibbos del skulle det innebära drygt fyrahundra underskrifter. Det är fortfarande möjligt att underteckna initiativet för en hundskog men om vi inte ser någon spurt på målrakan når det inte upp till antalet krävda underskrifter. Det är Hällfors medveten om.

– Initiativet handlar snarare om en önskan från en grupp kommuninvånare än om ett officiellt invånarinitiativ. Kommunen är en betydande markägare och vi hoppas kommunen utreder om det finns lämpliga områden för en hundskog.

Underskrifterna överräcks till ordförandena för kommunstyrelsen och fullmäktige samt till kommundirektören på måndag klockan 17 utanför Nickby hjärta.

ANDRA LÄSER