18 sökresultat Filtrera resultaten

4.6.2019

Sibbos nya kyrkoherde Camilla Ekholm vill satsa på lekmännen och på gudstjänsten

Den första december tillträder Camilla Ekholm som ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hennes främsta budskap är att kyrkan i dag är både relevant och tillgänglig.

Premium

3.6.2019

Camilla Ekholm ny kyrkoherde i Sibbo

Kaplan Camilla Ekholm har valts till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

27.5.2019

Sibbo församling låter medlemmarna välja kyrkoherde

Den här veckan kan församlingsmedlemmarna i Sibbo rösta på den de vill ha som ny kyrkoherde. I höst går nuvarande kyrkoherde Helene Liljeström i pension.

Premium

19.3.2019

Församlingsmedlemmarna väljer själva vem som ska leda församlingen

Kyrkoherden i Sibbo svenska församling Helene Liljeström går i pension i slutet av november. Det är församlingsmedlemmarna som väljer vem av de två sökande som ska leda församlingen i framtiden. Val ordnas senare under våren.

Premium

7.3.2019

Två vill bli kyrkoherde i Sibbo

Karl af Hällström och Camilla Ekholm har sökt tjänsten som kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

10.8.2018

af Hällström söker tjänst i Esbo

Karl af Hällström vill inte kommentera varför han vill byta ut Lovisa mot Esbo.

23.3.2018

Stiftet kom med ovanligt upprop

Borgå stifts påskupprop lyfter fram dilemmat med konvertiter – och lyfter fram möjligheten att privat bära ekonomiskt ansvar för en flykting.

5.1.2018

Kyrkoherden ber om ursäkt

Karl af Hällström, kyrkoherde i Lovisa svenska församling, skriver på församlingens hemsida att han ber om ursäkt för utställningen i Lovisa kyrka som väckt häftiga reaktioner.

28.12.2017

"Skulpturerna har ett värdefullt budskap"

Ordet blir kött i Pauliina Turakka Purhonens textilskulpturer som ställs ut i Lovisa kyrka fram till trettondagen. Dockorna, däribland en frodig kvinna – en behagens gudinna – med ett nyfött barn i famnen, har inte fallit alla församlingsbor i smaken.

1.11.2017

Musikdrama om Luther i Lovisa kyrka

Tack vare min hustrus intresse för historiska personer har jag fått spela många intressanta roller. Det säger Marko Putkonen som har rollen som Martin Luther i kyrkomusikdramat.

26.9.2017

Ledare: Kärlek är kärlek

Allt fler präster tänker viga par av samma kön.

22.9.2017

Två regnbågspräster i Östnyland

Prästerna Karl af Hällström och Christer Åberg meddelar nu att de kommer att viga par av samma kön.

8.9.2017

Insändare: Varför skulle vi inte hälsa dem välkomna?

i accepterar inte den rutinmässighet med vilken Migri i dag fattar sina negativa asylbeslut.

28.3.2017

Stina Lindgård blir kyrkoherde för ny Lovisaförsamling

Församlingens servicenät får inte glesas ut som en följd av fusionen, säger den nya kyrkoherden.

24.2.2017

Östnyländska präster viger inte ännu par av samma kön

Prästerna i de svenskspråkiga församlingarna i Östnyland tänker inte viga par av samma kön när den könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft i början av mars. Det är inte tillåtet i kyrkolagen. Magistraten däremot väntar sig en livlig vigselvår.

30.9.2016

Församlingarna uttrycker oro för de papperslösa

Tidigare i veckan uttalade sig prästerna i Borgå stift gemensamt om sin oro över myndigheternas bemötande av papperslösa och asylsökande. Men än så länge har man inga erfarenheter i Borgå, Lovisa eller Sibbo om hur man praktiskt kan stödja papperslösa.

15.8.2016

Oklart kring planerade gudstjänster i Lovisa

Under söndagen hölls en fristående evangelisk-luthersk gudstjänst i Kompanjonskapshuset Hörnan. Gudstjänsten hade tillkännagivits tidigare i veckan utan Lovisa församlingens kännedom, vilket ledde till diskussion och slutligen till att de två följande planerade gudstjänsterna ställdes in.

Visar resultat 1-18

Ladda mer